EqHub

Et teknisk informasjonsbibliotek for operatører, entreprenører og leverandører.
Background photo

 

Om tjenesten

EqHub gir til en hver tid tilgang til pre-kvalifisert, klassifisert og kvalitetssikret informasjon.

EqHub tilbyr et teknisk informasjonsbibliotek for standardutstyr i henhold til bransjestandarder. Informasjon legges inn av leverandøren og går gjennom en bekreftelsesprosess. Gyldigheten av dokumentasjonen garanteres gjennom en årlig prosess som pålegger leverandørene å verifisere at dokumentasjonen deres er oppdatert og i henhold til bransjestandarder. Hvis det er tilfelle, får den aktuelle leverandøren en EqHub-sertifisering samtidig som sertifiseringen gjøres tilgengelig i EqHub.

Fordeler

EqHub kan brukes som en intern produktkatalog, der produktene er bekreftet mot felles krav. Informasjon om utstyret er organisert i klasser.

Fordeler for medlemmer gjennom hele forsyningskjeden:

  • Operatører som bruker EqHub vil dra nytte av en kostnadseffektiv løsning som resulterer i forbedret kvalitet på informasjonen, på kortere tid
  • Entreprenører vil redusere innsatsen for å fremskynde, samle og levere informasjon
  • Leverandører leverer informasjon “en gang for alle”, som vil redusere deres leveringsinnsats betydelig og gi dem et konkurransefortrinn på grunn av reduserte dokumentasjonskostnader

For tiden har alle leverandører fri tilgang til å legge inn og gjennomgå egen informasjon i EqHub. Det kreves ikke at leverandører har en betalt abonnementsordning for å bli EqHub-medlem.

Standard informasjonskrav

Hvordan få tilgang

Steg 1: Be om tilgang til tjenesten

Hvis hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass' tjenester, fyll ut onboardingskjemaet.

Når ombordingskjemaet er sendt, blir du kontaktet av brukeradministratoren i Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere av tjenestene fra Norsk olje og gass, kan du kontakte din kontraktsadministrator overfor Norsk olje og gass, som via self-care portalen vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kan du kontakte Norsk olje og gass' brukeradministrator på contract@epim.no.

Steg 2: Tilgang, relevant trening og støtte

Vil bli fullført etter avtale med deg, som en del av de oppstartsprosessen.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Yngve Nilsen
scm-domain@norog.no | +47 920 54 152

Medlemsadministration
administration@eqhub.no

Generelle brukerhenvendelser og applikasjonsstøtte
support@eqhub.no | +47 23 26 13 94