Critical Material Requirement

Et verktøy for utveksle kritisk materiale mellom operatører på norsk sokkel.
Background photo

Om tjenesten

Portalen brukes i situasjoner der det er fare for produksjonstap på grunn av mangel på kritisk materiale. Den består av to funksjoner:

  1. Et nettbasert skjema for innsending av forespørsler
  2. En saksbehandlingsportal for en gruppe dedikert personell fra hver operatør

Alle som jobber for en deltakende operatør på norsk sokkel, kan registrere en hasteforespørsel om materiale gjennom denne portalen ved en potensiell nedetid eller et potensielt produksjonstap.

Dedikert personell hos hver operatør vil utføre kontroller for å verifisere potensielle treff for nødvendig materiale.

Hvordan få tilgang

Besøk CRM nettside.

Vær oppmerksom på at forespørsler hovedsakelig behandles i løpet av normal arbeidstid.

Hvis du har en forespørsel, kan du sende den uten å være innlogget.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Yngve Nilsen
scm-domain@norog.no | +47 920 54 152