Human Rights Assessment Service

En global tjeneste for gjennomføring og deling av menneskerettighetsrevisjoner i energisektoren.
Background photo

Om tjenesten

Formålet med tjenesten er å bidra til forbedring arbeidstakeres velferd og at aktivitetene forgår i tråd med konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og FN. I tillegg skal tjenesten bidra til å effektivisere menneskerettighetsvurderinger i forsyningskjeden.

Mer spesifikt bidrar tjenesten med å:

  • Sette et felles rammeverk for menneskerettighetsrevisjoner av leverandører ved å standardisere metoden og dele resultater
  • Gi tilgang til tredjeparts revisjonstjenester
  • Fjerne duplisering av leverandørrevisjoner, noe som gjør det enklere for leverandører å demonstrere samsvar med menneskerettigheter og redusere kostnader

Bakgrunn

En betydelig andel av verdien i energibransjen skapes gjennom aktiviteter utført av leverandører og underleverandører. Det er avgjørende for bransjen å kunne demonstrere respekt for menneskerettigheter. Dette arbeidet forenkles gjennom etablering av et felles bransjerammeverk.

Rammeverket omfatter mekanismer for kontinuerlig forbedring. Dette gjøres gjennom bruk av uavhengige revisjoner av leverandørens styringssystem og arbeidsstedets overholdelse av internasjonalt anerkjente standarder samt kontinuerlig samarbeid for å arbeide med forbedringsområder.

Leverandøren får mulighet til å demonstrere respekt for menneskerettighetene, noe somgjør det mulig å identifisere og jobbe med forbedringsmuligheter under utførelsen av kontrakter, med det endelige målet å forbedre arbeidsforholdene i leveransen.

Beskrivelse

Tjenesten støttes av funksjonalitet i EPIM JQS, som innebærer følgende elementer:

  • Skrivebordsrevisjoner mot et standardisert spørreskjema
  • Deling av andre typer revisjonsrapporter
  • Mulighet for å benytte seg av Norsk olje og gass ’rammeavtaler med revisjonsleverandører
  • Et leverandørregister for å lagre og dele informasjon om revisjonene og oppfølging av disse

Tjenesten er kategorisert som en "non-basic" tjeneste i Norsk olje og gass' portefølje av tjenester og løsninger. Dette betyr at brukerselskapene er kollektivt ansvarlige for alle servicekostnader, som definert av det årlige tjenestebudsjettet for HuRi.

Hvordan få tilgang

I utgangspunktet kan alle selskap med operatørstatus bli brukerselskap. Andre selskap er avhengige av referansegruppens godkjenning.

Tilgangsrettigheter i EPIM JQS er kontrollert av selskapets superbruker.

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass, kontakt tjenesteansvarlig på qhse-domain@norog.no for mer informasjon

Kontaktinformasjon

QHSE domeneansvarlig og HuRi tjenesteansvarlig Svein Håkon Fjelltun
qhse-domain@norog.no | +47 988 99 442