ERA Acute Software

En programvare for vurdering av, og for å sikre, akseptabel miljørisiko i offshore drift.
Background photo

Om tjenesten

Verktøyet tilbyr relevant visualisering av resultater fra miljørisikometoden ERA Acute, slik som kart, grafikk og tabeller.

Verktøyet inneholder applikasjoner for styring av miljørisiko, slik som risikomatriser, og det støtter utslippsanalyser for å evaluere om det er valgt beste metode for å sikre at utslipp får lavest mulig konsekvenser for mennesker og miljø.

Bakgrunn

ERA Acute metodikken ble implementert som en industristandard for evaluering av miljørisiko ERA) på norsk sokkel i 2019. ERA Acute Software er utviklet for å støtte opp om denne metodikken.

Risikovurderingene har til hensikt å gi tilgang til data og sikre akseptabel miljørisiko for olje og gass offshore operasjoner. ERA Acute er blitt utviklet av eksperter på miljørisiko, og gir støtte til å evaluere potensiell risiko fra et akutt oljeutslipp.

ERA Acute metoden inkluderer fire deler:

  • Havoverflaten
  • Vannlinjen
  • Vannsøylen
  • Havbunnen

Tjenesten bruker flere kilder til data, og kalkulerer potensiell miljørisiko (konsekvenser og utbedringstid) for biologiske ressurser.

Hvordan få tilgang

Tjenesten er tilgjengelig for operatører på norsk sokkel, og deres leverandører av miljørisikoanalyser basert på ERA Acute metoden.

Ta kontakt med tjenesteansvarlig på qhse-domain@norog.no for mer informasjon.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer fra en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kontakt ditt selskaps kontraktsadministrator mot Norsk olje og gass, som via self-care portalen vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kontakt Norsk olje og gass' brukeradministrator contracts@epim.no.

Kontaktinformasjon

QHSE domeneansvarlig Svein Håkon Fjelltun
qhse-domain@norog.no | +47 988 99 442