EnvironmentHub

En tjeneste for å samle inn og analysere utslippsdata.
Background photo

 

Om tjenesten

Siden 1997 skal operatøren, i henhold til Petroleumsloven, rapportere utslipp luft og sjø fra petroleumsaktivitet på norsk sokkel, på et forhåndsdefinert format. Den opprinnelige løsningen, EnvironmentWeb, erstattet i 2003 regneark og papirrapporter. I 2013 ble EnvironmentWeb erstattet av EnrivonmentHub for å samle inn og analysere data fra miljøutslipp på en mer effektiv måte.

EnvironmentHub er en nasjonal database for å rapportere utslipp til luft og sjø fra olje og gassaktivitet på norsk sokkel. Tjenesten gjør industrien i stand til å etterleve regelverkskrav for miljørapportering. De forbedrede arbeidsprosessene som er implementert, sikrer både økt effektivitet og en forbedret datakvalitet til å analysere utslippstrender og evaluere effektene av miljøtiltak.

Retningslinjer og regelverk

Norsk olje og gass' retningslinje 044 har vært utarbeidet som en hjelp til rapporteringsarbeidet ved å gå gjennom kravene til miljørapporteringen og datatabellene som skal rapporteres i EnvironmentHub. Den tjener som en utvidelse av kravene som er listet opp i Miljødirektoratets retningslinje M107 og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets retningslinje.

Kravene er forankret i forurensningslovens §49 og reguleringer relatert til plikten til å informere om petroleumsaktiviteter på spesifikke offshoreanleggs §34.

Hvordan få tilgang

Steg 1: Be om tilgang til tjenesten

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass, fyll ut onboardingsskjemaet.

Når onboardingsskjemaer er blitt sendt, vil du bli kontaktet av Norsk olje og gass' brukeradministrator. 

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kontakt ditt selskaps kontraktsadministrator mot Norsk olje og gass, som via self-care portalen vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kontakt Norsk olje og gass' brukeradministrator contracts@epim.no

Steg 2: Følg lenken til tjenesten

Følg lenken til EnvironmentHub

Kontaktinformasjon

Domeneansvarlig Svein Håkon Fjelltun
qhse-domain@norog.no | +47 988 99 442

Support
Benytt “Get help” funksjonen til applikasjonen eller se kontaktidetaljer på https://environmenthub.no/login.html#/contact-us.