QHSE

Legger til rette for en oversikt og rapportering av QHSE-informasjon til operatører på norsk sokkel og myndighetene.

Background photo