License2Share

Et offisielt kommunikasjons- og arkiveringsverktøy for administrativ samhandling på norsk sokkel.
Background photo

 

Om tjenesten

License2Share ble etablert av Norsk olje og gass (da OLF) i 2000. Løsningen ble utviklet av en gruppe individer som mente at lisensadministrasjon kunne gjøres på en mer sikker og effektiv måte enn det de manuelle prosessene på den tiden tillot. I løpet av noen få år utviklet License2Share seg til å bli et standard verktøy for å administrere lisenser på norsk sokkel.

License2Share er designet for å ivareta kravene til informasjonsbehandling innenfor lisensavtalene. Lisensadministrasjon griper inn i hele livssyklusen til et felt og alle deler av organisasjonen. Bruken av License2Share er basert på en aksept og etterlevelse av policyprinsipper og felles arbeidsprosesser.

Norsk olje og gass anbefaler bruk av License2Share for all formell lisenskommunikasjon og arkivering.

L2S Authority Communication

License2Share har et eget område for myndighetskommunikasjon, kalt Authority Communication. Authority Communication er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom myndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel.

Mer enn 5000 brukere

License2Share har i dag mer inn 5000 brukere og inneholder informasjon om over 500 aktive lisenser, delt inn i tre hovedkategorier:

  • Produksjonslisenser (PL)
  • Avtalebaserte områder (BAA)
  • Transport- og utvinningsanlegg (TUF)

License2Share tilbys også som en samarbeidsløsning internasjonalt.

Hvordan få tilgang

Steg 1: Be om tilgang til tjenesten

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass' digitale tjenester, fyll ut onboardingskjemaet.

Når onboardingsskjemaet er sendt, vil du bli kontaktet av brukeradministrator fra Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere digitale tjenester fra Norsk olje og gass, ta kontakt med ditt selskaps kontraktsadministrator, som vil be om tilgang til tjenesten ved å benytte self-care portalen. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, ta kontakt med contracts@epim.no.

Steg 2: Kontakt Norsk olje og gass

Kontakt Norsk olje og gass for å signere nødvendige dokumenter.

Steg 3: Kontakt lisenskoordinatoren i lisensen

Kontakt lisenskoordinatoren for lisensen ditt selskap ønsker å få tilgang til (gjelder partnere).

Lisenskoordinatoren vil sende en ordre til License2Share servicedesk for å gi ditt selskap tilgang som partner. Hvis du ikke vet hvem som er lisenskoordinator i lisensen, kontakt L2S servicedesk på +47 51 22 26 22.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Camilla Lorentzen
cal@norog.no | +47 936 05 542

Support
License2Share support
 (self care portal superbrukere) | +47 51 22 26 22

Sluttbruker support
Kontakt ditt selskaps superbruker (se oversikt på License2Share support siden)