ILAP Schedule Exchange

En tjeneste som muliggjør en effektiv overføring av plandata mellom ulike planleggingsverktøy. Utvekslingsformatet baserer seg på ISO 15926-13.
Background photo

 

 

 

Om tjenesten

ILAP Schedule Exchange gir enkel og rask deling av data for kvalitetsplanlegging, både innen og mellom organisasjoner, for å leggge til rette for enklere, raskere og bedre beslutninger.

ISO 15926-13:2018 spesifiserer terminologien for ressursplanlegging av prosessanlegg, inkludert olje- og gassproduksjonsanlegg. I tillegg spesifiserer ILAP Schedule Exchange et XML skjema for utveksling av planleggingsdata.

Grensesnittet oversetter planene fra kommersielle planleggingsverktøy til standard format, som er leselig for andre planleggingsverktøy utstyrt med samme grensesnitt. Ved å installere ILAP adapteren, kan filene filene importeres og eksporteres til de forskjellige verktøyene. Pr i dag er ILAP Schedule Exchange grensesnitt tilgjengelig for følgende planleggingsverktøy:

 • SAP
 • Safran
 • Primavera
 • Microsoft Excel
 • MS Project

Organisatoriske gevinster

 • Alt on- og offshorearbeid i én plan
 • Spenner fra langsiktig (overordnet plan) til kortsiktig (arbeidsordre og arbeidsbeskrivelse) planlegging
 • Tidlig definisjon av offshore varmt arbeid, arbeid over åpen sjø og aktiviteter både før og etter nedstenging
 • Reduksjoner og optimalisering av samtidige aktiviteter i et område 
 • Entydig planleggingsinformasjon
 • Unngår kostnader i forbindelse med manuelt innlagte plandata i flere systemer 
 • Ensartet metodologi på utveksling av plandata

Tekniske gevinster

 • En drastisk reduksjon i bruk av både tid og ressurser for å sende og motta oppdaterte plandata 
 • Standard for integrasjon av planer, når som helst, hvor som helst
 • Høy kvalitet på strukturering av planer
 • Høy brukervenninghet av planer
 • Enklere å utføre kvalitetssikring, analyser og erfaringsoverføring
 • Hjelper kontraktører og leverandører til å bruke egen software i stedet for klientens
 • Forbedrer datakvaliteten og dermed plankvaliteten
 • Unngår kostnadskrevende prosesser ved å etablere nye datautvekslingsstrømmer 
 • Brukerne er selv i stand til å etablere nye dataoverføringsrutiner
 • Dokumenterer dataoverføringsrutiner 
 • En felles løsning for industrien, som reduserer kostnader og følger den teknologiske utviklingen
 • Enkel å tilpasse til framtidig IT arkitektur og verktøyportefølje
 • Transformativt digitaliseringsprosjekt, som endrer måten vi jobber på
 • Gir en umiddelbar oppdatering av planer

Hvordan bli en bruker

ILAP Schedule Exchange er en non-basic tjeneste, se "Terms of use".

Tjenesten er for tiden i en pilotfase, og er kun tilgjengelig ved invitasjon. Medlemmer av Norsk olje og gass er velkomne til å delta, og kan få mer informasjon ved å kontakte jvm-domain@norog.no.

Kontaktinformasjon

Domeneansvarlig Marit Bjordal
jvm-domain@norog.no | +47 415 41 019