Norwegian Deepwater Programme

Et samarbeidsprogram om datainnsamling og forskning for å sikre en koordinert tilnærming for arbeid av felles interesse og verdi.
Background photo

Om tjenesten

Norwegian Deepwater Programme ble grunnlagt i april 1996 etter samme ordning som brukt av lisenser på norsk sokkel i perioden 1980-1994 (OKN-Operators North of 62° N). Dypvannslisensene i Norge gikk sammen for å gjennomføre kostnadseffektive forberedelser for sikker og effektiv boring og feltutvikling, som hovedsakelig dekker et område mellom 62° N og 69° N, fra sokkelen på 400 m vanndybde til abyssal slette på omtrent 2500 moh.

Det norske dypvannsprogrammet ble utvidet fem ganger, før det ble sluttført i september 2016.

Prosjektrapport - Oppsummering

Hovedmålet med rapporten, som dekker viktige hendelser og konklusjoner, er å legge igjen et dokument med full teknisk beskrivelse av det norske dypvannsprogrammets resultater.

Norwegian Deepwater Programme 1996 - 2016 - Oppsummering

Tilgang til data fra Norwegian Deepwater Programme, rapporter og annen informasjon

Det har vært viktig å å ta vare på resultatene fra Norwegian Deepwater Programme for fremtidig leting og feltutviklingsaktiviteter i dypvannsområdene. Derfor ble det i 2012 lagt ned en stor innsats for å migrere all informasjon til License2Share. License2Share er det offisielle kommunikasjons- og arkiveringsverktøyet for administrativ interaksjon mellom operatører, samarbeidspartnere og myndigheter for alle lisenser i norske farvann. Dermed er informasjon fra Norwegian Deepwater Programme lagret og holdt tilgjengelig etter nedleggelsen av programmet.

Informasjonen som er lagret i License2Share består av rapporter og data, presentasjoner, referater fra møter, avtaler osv. Det er for tiden 279 brukere av Norwegian Deepwater Program i License2Share, lokalisert hos oljeselskap og myndigheter. Disse og fremtidige brukere vil ha tilgang til License2Share, ettersom hvert medlemsselskap kan registrere nye brukere ved behov.

Informasjonen fra Norwegian Deepwater Programme i License2Share er kun tilgjengelig for brukere. Hvis en bruker ikke er kjent, kan en License2Share superbruker i hver enkelt medlemsselskap videresende forespørsler om rapporter. Generelt er data fra Norwegian Deepwater Programme tilgjengelig for forskningsformål. I tillegg er en betydelig mengde rapporter offentliggjort.

Det offisielle nettstedet ble opprettet i 1996 (www.ndwp.org) og domenenavnet ble holdt intakt også etter omorganiseringen i 2012. Koplet til License2Share og Norsk olje og gass, er nettstedet til Norwegian Deepwater Programme fremdeles opprettholdt. Den nåværende nettsiden og sammendragsrapporten gir generell informasjon om Norwegian Deepwater Programme, dets prosjekter, lister over publikasjoner og sammendrag av rapporter, data, årsrapporter etc.

Årsrapporter

Årsrapport 2010
Årsrapport 2011
Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015