Gas Sales Tax Reporting

En sikker tjeneste for å sammenstille og sende inn rapporter om salg av gass til norske skattemyndigheter, for å være i samsvar med norsk skatteregelverk og petroleumsloven (§ 6 nr. 6).
Background photo

Om tjenesten

Hensikten med tjenesten er å gi brukerne et sikkert verktøy for å sammenstille og sende inn informasjonselementene som de norske skattemyndighetene etterspør. Tjenesten for rapportering av gassalg oppfyller kravene til rapportering av informasjon om gassalg til de norske skattemyndighetene.

Bakgrunnen for at Norsk olje og gass tilbyr denne tjenesten er endringene i petroleumsskatteloven § 6 nr. 6, datert 25. juni 2010.

I henhold til denne paragrafen er petroleumsselskap pålagt å informere om salg og kontraktsbetingelser for salg av all naturgass produsert på norsk sokkel. Informasjonen sendes til Oljeskattekontoret innen 45 dager etter utløpet av hvert kvartal.

Hvordan få tilgang

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass' tjenster, fyll ut onboardingskjemaet.

Når ombordskjemaet er sendt, vil du bli kontaktet av brukeradministrator fra Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kan du kontakte ditt selskaps kontraktsadministrator overfor Norsk olje og gass, som via self-care portelan vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kan du kontakte Norsk olje og gass' brukeradministrator på contract@epim.no.

Kontaktinformasjon

Domeneansvarlig Magnus Svensson
gstr@norog.no | +47 959 43 203

Support
support.gstr@collabor8.no | +47 52 04 00 00