Collabor8 Subsurface

En tjeneste for mottak, validering, lagring, analysering og overføring av bore- og produksjonsrapporter.
Background photo

Om tjenesten

Operatørene av utvinningstillatelser (PL) og avtalebaserte områder (BAA) på norsk sokkel er forpliktet til å rapportere alle typer aktiviteter til myndighetene i henhold til norske regler og forskrifter. Operatørene er også pliktig til å rapportere til partnerne, som definert i deres felles driftsavtaler. I tillegg må de fleste operatører levere betydelig rapportering til sine hovedkontorer og til regionale og globale organisasjoner med spesielle interesser.

Collabor8 Subsurface tilbyr et samhandlingsrom for operatører for å kommunisere rapporter, både til partnere og myndigheter. I tillegg er det et instrument for enkel uttrekking av de eksakte dataene som blir forespurt av den enkelte bruker. Informasjon fra alle rapporter kan hentes ut og kombineres på mange forskjellige måter. Med denne tjenesten tilbys nye muligheter for både operatører og samarbeidspartnere, for enkelt å se og analysere data på tvers av forskjellige felt og lisenser.

En fleksibel kunnskapsdatabase

Collabor8 Subsurface er en fleksibelt kunnskapsbase for mottak, validering, lagring, analysering og overføring av rapporter. Tjenesten støtter for tiden operatørene i å sende følgende rapporteringstyper basert på standardiserte XML-skjemaer:

  • Daglige borerapporter
  • Daglige produksjonsrapporter

Daglige borerapporter og månedlige produksjonsrapporter (designet for å oppfylle myndighetenes krav) vil automatisk bli videresendt til myndighetene. Basert på mottatte XML-rapporter for daglig boring, daglig produksjon og månedlig produksjon, genererer Collabor8 Subsurface standardiserte, lesbare PDF-rapporter, som automatisk sendes videre til riktig lisens/avtalebasert område i License2Share.

Alle mottatte rapportdata er validert og lagret i databasen. Operatørene og partnerne kan laste ned alle rapporter.

PSAs “Drilling Reporting (DDRS)”
Oljedirektoratets ”Rapportering av produksjonsdata til Oljedirektoratet”

Opplæringsmaterell

Collabor8 administrasjonshåndbok
Collabor8 brukerhåndbok

Hvordan få tilgang

Steg 1: Be om tilgang til tjenesten

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass' tjenester, fyll ut onboardingskjemaet.

Når ombordingskjemaet er sendt, vil du bli kontaktet av brukeradministrator fra Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kan du kontakte ditt selskaps kontraktsadministrator overfor Norsk olje og gass, som via self-care portalen vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kan du kontakte Norsk olje og gass' brukeradministrator på contract@epim.no

Steg 2: Åpne for kommunikasjon til Collabor8 Subsurface

Selskapets brannmurinnstillinger må tillate kommunikasjon til Collabor8 Subsurface. Helpdesken på support@reportinghub.no kan gi informasjon om IP-adresser, kommunikasjonsporter og nettjeneste-url'er.

Steg 3: Be om brukertilgang til Collabor8 Subsurface

Kontakt Collabor8 Subsurface helpdesk på support@reportinghub.no for å få tilgang til tjenesten.

Helpdesken vil kontakte den registrerte tilgangsadministrator fra ditt selskap for å bekrefte forespørselen din.

Kontaktinformasjon

Domeneansvarlig Magnus Svensson
ep-domain@norog.no | +47 959 43 203

Support
support.subsurface@collabor8.no | +47 52 04 00 00 (08:00 - 16:00 CET)