SOIL

Et fullt administrert kommunikasjonsnettverk med høy ytelse.
Background photo

Viktig oppdatering: SOIL – Legges ned innen utgangen av 2. kvartal 2022

Om tjenesten

Nettverket er bygget for å operere uavhengig av andre nettverk, inkludert internett. Det gjør det mulig for operatører på norsk sokkel og deres forretningspartnere og leverandører å gjøre et kostnadseffektivt samarbeid på tvers, uten å måtte etablere flere punkt-til-punkt-koplinger.

Nettverket fungerer som en kommunikasjonsplattform for å levere tjenester som er i vanlig bruk av norsk petroleumsektor, inkludert applikasjoner som License2Share, Diskos og andre.

Nettverket har en track record med ytelse og høy tilgjengelighet som strekker seg tilbake til 1998. I dag bruker mer enn 140 registrerte selskaper SOIL-nettverket til samarbeid.

Godkjente tjenesteleverandører

  • Cegal | magnus.gronas(at)cegal.com | +47 982 82 400
  • EVRY | leveranse.stavanger(at)evry.com
  • Speedcast Norway AS | stavanger.admin(at)speedcast.com | +47 51 22 20 00
  • Rignet | sales.norway(at)rig.net | +47 51 20 60 12
  • Telenor Maritime  | offshore.support(at)telenormaritime.com | +47 37 09 00 00

Retningslinjer for tilgang

Operatører

Deltakere som er operatører på norsk sokkel, og som vises på Oljedirektoratets faktasider vil få tilgang med en kapasitet på opptil 10 Giga Bit per sekund hvis den er utstyrt tilsvarende, gjennom avtale med SSP(er). Norsk olje og gass forbeholder seg retten til å tildele en lavere kapasitet til enhver operatør som en slik lavere kapasitet dekker det forventede rimelige kravet for.

Ikke-operasjonslisenspartnere

Deltakere som er partnere i minst en norsk produksjonstillatelse og som vises på Oljedirektoratets faktasider vil få tilgang til SOIL med en kapasitet på opptil 1 Giga bit per sekund. Norsk olje og gass forbeholder seg retten til å gi tilgang til en annen kapasitet under behørig hensyntagen til deltakernes og forventede krav.

Leverandører og institusjoner

Deltakere som har et relevant forretningsforhold med en operatør på norsk sokkel kan få tilgang til SOIL. Tilgang for slike deltakere vil kreve godkjenning fra minst en operatør på norsk sokkel, og en positiv vurdering fra Norsk olje og gass av deltakerens relevans og egnethet for SOIL-tilgang. Deltakere i denne kategorien vil bli bedt om å gi informasjon om arten og varigheten av deres forretningsforbindelse, som begrunner deres deltakelse i SOIL, og med jevne mellomrom oppdatere eller bekrefte slik informasjon. Deltakere i denne kategorien vil vanligvis få tilgang med en kapasitet på opptil 1 Giga-bit per sekund. Norsk olje og gass forbeholder seg retten til å gi tilgang til en annen kapasitet under behørig hensyntagen til deltakernes SSP-avtale og forventede krav.

Hvordan få tilgang

Steg 1: Be om tilgang til tjenesten

Hvis ditt selskap er nytt for Norsk olje og gass' tjenester, fyll ut onboardingskjemaet.

Når ombordskjemaet er sendt, vil du bli kontaktet av brukeradministratoren fra Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kan du kontakte ditt selskaps kontraktsadministrator overfor Norsk olje og gass, som via self-care portalen vil be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kan du kontakte Norsk olje og gass' brukerorganisasjonsadministrator på  contract@epim.no

Steg 2: Velg leverandør av SOIL

SOIL brukerfellesskapet (deltakere) kobler seg til SOIL-nettverket via en eller flere Norsk olje og gass godkjente SOIL tjenesteleverandører. Tjenesteleverandørene har en lignende rolle i SOIL-nettverket som Internett-leverandører har på Internett, men der SOIL-tjenesteleverandørene også leverer ekstra sikkerhetstjenester, inkludert en obligatorisk SOIL-brannmurstjeneste.

Vennligst les veiledningen Guide - Etablere tilgang til SOIL. Send deretter et tilbud til relevante SOIL-tjenesteleverandører, der Norsk olje og gass anbefaler å bruke standard Word-mal Forespørsel Mal - SOIL Access Service.

Kontaktinformasjon

For teknisk støtte, kontakt valgte SOIL tjenesteleverandør, se under.

Cegal
servicedesk@cegal.com | +47 52 04 00 00

EVRY
servicedesk.stavanger@evry.com | +47 23 26 13 72

Speedcast Norway AS
stavanger.admin@speedcast.com | +47 51 22 20 00

Jakob Hatteland Solutions
servicedesk@hatteland.com | +47 810 20 060

RigNet
customercare@rig.net | +47 800 41 660

Telenor Maritime
helpdesk@telenormaritime.com | +47 91 77 77 55

For andre henvendelser
operations@norog.no | +47 959 88 438