126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser

Background photo

126 Anbefalte retningslinjer - Rev. 01
An overview of marine seismic operations

 

Turid Øygard
Fagsjef næringspolitikk og ressursforvaltning