134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt

Background photo

134 Anbefalte retningslinjer

Det er etablert nye anbefalte retningslinjer - 134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt.

Retningslinjene har til hensikt å anbefale en ensartet industripraksis for hvordan Regnskapsavtalens artikler 2.2.2 Generell forskning og utvikling, og 2.2.3 Hovedledelse og Konsernstaber, skal forstås og anvendes når et brukerfelt knytter seg opp mot et vertsfelt for kjøp av prosesserings- og/eller transportkapasitet, leie av slots etc.

 

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon