134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt

Background photo

Ny Norsk olje og gass retningslinje

Det er etablert en ny Norsk olje og gass retningslinje - 134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt.

Retningslinjen har til hensikt å anbefale en ensartet industripraksis for hvordan Regnskapsavtalens artikler 2.2.2 Generell forskning og utvikling, og 2.2.3 Hovedledelse og Konsernstaber, skal forstås og anvendes når et brukerfelt knytter seg opp mot et vertsfelt for kjøp av prosesserings- og eller transportkapasitet, leie av slots etc.

Tommy Hansen
Direktør, kommunikasjon

Dokumenter


134 - Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3.pdf