077 Anbefalte retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger/boreskip

Background photo

Retningslinje 077 er overflødig da denne delvis konkurrerer med en standard assignement avtale mellom flere selskaper på norsk sokkel.


Dokumenter


077 - Retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger boreskip.pdf