077 Anbefalte retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger/boreskip

Tommy Hansen
Direktør, næringspolitikk og kommunikasjon

Dokumenter


077 - Retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger boreskip.pdf