071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet

Background photo

071 Anbefalte retningslinjer - Rev. 03
Vedlegg B - Lease Accounting Reporting Template.xlsx

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 071 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.

Revisjonen er nummer tre i rekken og datert 01. januar 2019.

 

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon