071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 071

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 071 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.

Revisjonen er nummer tre i rekken og datert 01. januar 2019.

071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatøren til årsregnskap og revisjon av lisensregnskapet

Vedlegg B - Lease Accounting Reporting Template.xlsx

 

Tommy Hansen
Direktør, kommunikasjon