030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader

Background photo

Marita Bjelland Botne
Advokat - fagsjef juss/skatt

 

030 Anbefalt Retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100% kostnader

Vedlegg A - Revisjon historikk