030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader

Background photo

030 Anbefalte retningslinjer - Rev. 05
Vedlegg A til retningslinje 030 - Revisjonshistorikk

 

Ellen Bakken
Sjeføkonom