101 Norsk olje og gass veiledning for systematisk styring av miljørisiko knyttet til akutte utslipp -

Background photo

Disse Norsk olje og gass retningslinjene er trukket tilbake pr 12. mars 2012.

Innholdet i retningslinjene er inkludert i selskapenes interne prosedyrer som oppdateres jevnlig.

Egil Dragsund
Fagsjef miljø