093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

Background photo

Revisjon av retningslinje 093

Retningslinjen er revidert som følge av kommentarer fra selskapene og en del endringer i regelverket. Endringene er synliggjort i kapittel 2 i retningslinjen.

093 Vedlegg 3 ble oppdatert 19 februar 2020 på grunn av feil angivelse av kommunenummer som skal benyttes ved deklarering av avfall.

Egil Dagsund
Fagsjef, miljø

Dokumenter


093_Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 2019.pdf

093_Vedlegg 1 - Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner 2019.pdf

093_Vedlegg 2a - Tabell for klassifisering av farlig avfall og radioaktivt avfall 2019.pdf

093_Vedlegg 2b - Tabell for klassifisering av tankvaskavfall 2019.pdf

093_Vedlegg 3 - Utfylling av elektronisk deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall 2020-rev.feb 2020.pdf

093_Vedlegg 4 - Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall 2019.pdf

093_Vedlegg 5 - Eksempler på beregningsgrunnlag sorteringsgrad 2019.pdf