046 Anbefalte retningslinjer for krav til barittkvalitet

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 046

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 046 - Anbefalte retningslinjer for krav til barittkvalitet.

Denne revisjonen har inkludert arsen blant parametrene som skal analyseres, og det er angitt ny grenseverdi. Revisjonen er nummer 2 i rekken, datert 05.01.17. 

Endringene i denne revisjon er synliggjort i Vedlegg A i retningslinjen.

Einar Lystad
Fagsjef, havmiljø

Dokumenter


046 retningslinjer for barittkvalitet 05012017.pdf