044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

Background photo

Revisjon 2020 ver. 18

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 044 - anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Revisjonen er nummer 18 i rekken og datert 06.01.2020.

Egil Dagsund
Fagsjef, miljø

Dokumenter


Retningslinje 044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering v18

VEDLEGG B - Håndbok_VOC-utslipp_retningslinje 044-ver 18_2020.pdf