044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

Ny revisjon

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 044 - anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Revisjonen er nummer 16 i rekken og datert 02.01.2018.

Egil Dagsund
Fagsjef, miljø

Dokumenter


044 Retningslinje for utslippsrapportering.pdf

VEDLEGG B - Håndbok_VOC-utslipp_retningslinje 044-ver 16.pdf