044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

Background photo

044 Anbefalte retningslinjer - Rev. 20
Vedlegg B - Håndbok VOC-utslipp
Norsk olje og gass bransjemal OGI Leak - No-leak - Metode for kvantifisering av smålekkasjer og diffuse utslipp

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 044 - anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Revisjonen er nummer 20 i rekken og datert 12.01.2022.

 

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø Klima og miljø