044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

Background photo

Revisjon 2019 ver. 17

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 044 - anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Revisjonen er nummer 17 i rekken og datert 10.01.2019.

Egil Dagsund
Fagsjef, miljø

Dokumenter


044-retningslinje-for-utslippsrapportering.pdf

vedlegg-b----handbok_voc-utslipp_retningslinje-044-ver-17.pdf