138 - Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk på Norsk sokkel -

Background photo

Tilbaketrekking av retningslinje 138

Norsk olje og gass retningslinje 138 er trukket tilbake. Innholdet er tilgjengelig som modelavtale 06 - Norsk olje og gass anbefalt modellavtale for AMI for bruk på Norsk sokkel under Standardkontrakter og Modelavtaler.

Oluf Bjørndal
Fagsjef juridisk