128 - Anbefalte retningslinjer for finansiell sikkerhetsavtale for fjerningsforpliktelser -

Background photo

Tilbaketrekking av retningslinje 128

Norsk olje og gass retningslinje 128 er trukket tilbake. Innholdet er tilgjengelig som modelavtale 05 - Norsk olje og gass anbefalt modellavtale for finansiell sikkerhet for fjerningsforpliktelser under Standardkontrakter og Modelavtaler.

Oluf Bjørndal
Fagsjef juridisk