127 - Norwegian Oil and Gas recommended guidelines for use of Pipeline to pipeline, Tie-in, Crossing, Proximity, Confidentiality -

Background photo

Tilbaketrekking av retningslinje 127

Norsk olje og gass retningslinje 127 er trukket tilbake. Innholdet er tilgjengelig som 04 - Norwegian Oil and Gas recommended Model Agreements for use of Pipeline to pipeline, Tie-in, Crossing, Proximity, Confidentiality under Standardkontrakter og Modelavtaler.

Oluf Bjørndal
Fagsjef juridisk