115 - Anbefalte retningslinjer for samarbeid mellom Norsk olje og gass og Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) ved gjennomføring av øvelse -

Background photo

Tilbaketrekking av retningslinje 115

Oluf Bjørndal
Fagsjef juridisk