089 Anbefalte retningslinjer for bevissthet om konkurranselovgivningen i Norsk olje og gass

Background photo

089 Anbefalte retningslinjer 

 

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon