086 Anbefalte retningslinjer for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i Norsk olje og gass

Background photo

086 Anbefalte retningslinjer

 

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon