057 Anbefalte retningslinjer for bruk av konfidensialitetsavtaler i datarom -

Background photo

Tilbaketrekking av retningslinje 057

Norsk olje og gass retningslinje 057 er trukket tilbake. Innholdet er tilgjengelig som modelavtale 01 - Norsk olje og gass anbefalt modellavtale for bruk av konfidensialitetsavtaler i datarom under Standardkontrakter og Modelavtaler.

Oluf Bjørndal
Fagsjef juridisk