104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer,

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 104

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 104 - Norwegian Oil and Gas recommended guidelines on information security baseline requirements for process control, safety and support ICT systems.

Revisjonen er den sjette i rekken, datert 05.12.2016.

Hovedformålet med denne revisjonen har vært å oppdatere innholdet i henhold til endret trusselbilde og nye driftsmetoder. Endringene er synliggjort i kapittel 2. Retningslinjene foreligger kun på engelsk.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


104 recommended guidelines on security baseline requirements.pdf

Appendix - Self assessment ISBR.xls