091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 091

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Retningslinjen er betydelig forenklet, og kravformuleringer er gjort mer funksjonelle.

Retningslinjen har tilleggsdokumenter; Vedlegg 1 og vedlegg 2.

Vedlegg 2 er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel til leder av Norsk olje og gass' sikringsfaglige nettverk, Ingrid Marie Hellevik, e- post: ingrid.marie.hellevik@varenergi.no

Les mer om Sikring i forsyningskjeden (Verktøykasse) Bruk Internet Explorer

Her er en liste med godkjente sikringsavtaler i Sikringsfaglig Nettverk

Spørsmål relatert til sikringsavtaler rettes til: Thor-Inge Lindgren, e-post: ThorInge.Lindgren@conocophillips.com

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


091-Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.pdf

091 Vedlegg 1 - Sikringsavtale for leverandører.pdf

RL 091 Recommended guidelines for securing supplies and materials 2019 -rev4.pdf