091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 091

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Revisjonen er nummer tre i rekken og er datert 01.09.2015.

Retningslinjen er betydelig forenklet, og kravformuleringer er gjort mer funksjonelle. Revisjonshistorikken er gjort synlig i et eget kapittel 2.

Retningslinjen har fire tilleggsdokumenter; Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4.

Vedlegg 2 er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel til leder av Norsk olje og gass' sikringsfaglige nettverk, Hermod Ole Johansen, e- post: hej@statoil.com

Les mer om Sikring i forsyningskjeden (Verktøykasse) Bruk Internet Explorer

Her er en liste med godkjente sikringsavtaler i Sikringsfaglig Nettverk

Spørsmål relatert til sikringsavtaler rettes til: Thor-Inge Lindgren, e-post: ThorInge.Lindgren@conocophillips.com

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


091 - Sikring og forsyninger av materiell i olje og gassindustrien .pdf

091 Vedlegg 1 - Krav til grunnsikring.pdf

091 Vedlegg 3 - Sikringsavtale for leverandører.pdf

091 Vedlegg 4 - Beslutningstabell.pdf