091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Background photo

091 Anbefalte retningslinjer - Rev. 04
Vedlegg - Sikringsavtale for leverandører

Norsk olje og gass retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Retningslinjen har tilleggsdokumenter; Vedlegg 1 og Vedlegg 2.

Vedlegg 2 er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel.

Spørsmål relatert til vedlegg 2 og til sikringsavtaler rettes til: nog091@collabor8.no

Liste over selskap med sikringsavtale

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering