087 Anbefalte retningslinjer for innsjekk på helikopter

Background photo

Retningslinje 087 trekkes tilbake

Norsk olje og gass retningslinje 087 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk på helikopter er trukket tilbake pr 21. mars 2011. Deler av innholdet er inkludert i Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene.

Irene Aasland
Rådgiver HMS