003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Background photo

003 Anbefalte retningslinjer - Rev. 09

Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 9 i rekken og er datert 15.10.2021.

Vedlegg 1 og 2 er klassifisert som fortrolig, og disse vedleggene vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel til leder av Norsk olje og gass` sikringsforum, Ingrid Marie Hellevik, Vår Energi: e-post: ingrid.marie.hellevik@varenergi.no.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering