003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 foreligger

Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 9 i rekken og er datert 15.10.2021.

Vedlegg 1 og 2 er klassifisert som fortrolig, og disse vedleggene vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel til leder av Norsk olje og gass` sikringsforum, Ingrid Marie Hellevik, Vår Energi: e-post: ingrid.marie.hellevik@varenergi.no.

Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering: mobil: (+47) 415 73 182, e-post: an(@)norog.no.
  

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


003 - Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminal 15 10 2021- Revisjon 9.PDF