003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 foreligger

Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 8 i rekken og er datert 01.01.2018.

Vedlegg 1 er klassifiert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørel til leder av Norsk olje og gass`sikringsfaglige nettverk, Hermod Ole Johansen: e-post:hej@equinor.com 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


003 - Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminal 7.12.2017