003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 foreligger

Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 8 i rekken og er datert 01.01.2018.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


003 - Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminal 7.12.2017 MASTER.pdf