003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 foreligger

Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 8 i rekken og er datert 01.01.2018.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


003 - Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminal 7.12.2017 MASTER.pdf