080 Anbefalte retningslinjer for Informasjon til nytt personell på sokkelen

Background photo

Innholdet i disse Norsk olje og gass retningslinjene er inkludert i Norsk olje og gass' retningslinjer 002 - Retningslinjer for grunnleggende sikkerhets- og beredskapsoppl√¶ring.

Norsk olje og gass retningslinjer 080 - Informasjon til nytt personell på sokkelen er derfor terminert.

Irene Aasland
Rådgiver HMS