002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Background photo

Norsk olje og gass retningslinje 002 revisjon 23

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i vedlegg A.

Avvik

All avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Norsk olje og gass. Ref. kapittel 6 i retningslinjen. 

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 innholder krav til Sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på Norsk kontinentalsokkel.

Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon, ref kap 3.3 i retningslinje 002.

Sertifisert personell i henhold til STCW-konvensjonen på flyttbare innretninger, ref. kap 3.4.2.

Det er personell med følgende STCW sertifikat dette gjelder (Engelsk/Norsk):

Certificate of Competency (CoC)/Kompetansesertifikat
D1    Master Mariner/Sjøkaptein Kl.1
D2    Chief Mate/Dekksoffiser Kl.2
D3    Officer of the Watch/Dekksoffiser Kl.3
D4    Officer of the Watch/Dekksoffiser Kl.4
M1    Chief Engineer officer/Maskinoffiser Kl.1
M2    Second Engine Officer/Maskinoffiser Kl.2
M3    Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser Kl. 3
M4    Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser Kl. 4
Electro-technical officer/ Skipselektrikeroffiser

Certificate of Proficiency (CoP)/Ferdighetssertifikat
Able Seafarer Deck/Matros
Able Seafarer Engine/Motormann
Electro-technical Rating/Skipselektriker

Norsk olje og gass beredskapskurs og likeverdige STCW kurs, ref. kap. 4.2 i retningslinje 002.

Norsk olje og gass livbåt:  MOB-båt og redningsfarkost, i henhold til STCW table A-VI/2-1.

Norsk olje og gass stor og liten MOB båt: Hurtiggående MOB båt, i henhold til STCW table A-VI/2-2.

Norsk olje og gass førstehjelp: Medisinsk førstehjelp i henhold til STCW table A-VI/4-1.   

Norsk olje og gass søk og redning: Brannslukningsleder, i henhold til STCW table A-VI/3.

Les mer om kvalitetssikring av kurssentre her

Treningsmateriell for beredskapslag

 

Se video:
Informasjon til nytt personell på sokkelen

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development

 

 


Dokumenter


002 - Retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring.pdf