106 Anbefalte retningslinjer for Hovedbedrift

Background photo

Denne retningslinjen er trukket tilbake som Norsk olje og gass’ retningslinje.

Anbefalingen vil leve videre som en SfS anbefaling.  
Trykk her for å komme til anbefalingen

Bodil Sophia Krohn
Fagsjef risikostyring