090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse

Background photo

090 Anbefalte retningslinjer - Rev. 04

Formålet med denne modellen er å etablere en felles praksis for bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA) på norsk kontinentalsokkel. Retningslinjene beskriver når og hvordan man skal gjennomføre en SJA.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift