088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser

Background photo

088 Anbefalte retningslinjer - Rev. 06
Vedlegg 1
AT norsk nivå 1
AT norsk nivå 2

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 088 –
Anbefalte retningslinjer for modell for arbeidstillatelser (AT).

Revisjonen er nummer 6 i rekken.

 

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift