141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

Background photo

Ny retningslinje

Det er etablert en ny retningslinje 141 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser.

Retningslinjen beskriver felles arbeidspraksis for rettighetshaveres arbeid i lisenser for styring av storulykkerisiko i ulike faser av petroleumsvirksomheten. Videre beskriver den operatørens tilrettelegging for partnernes påseplikt i forhold til storulykkerisiko.

Retningslinjen er også tilgjengelig på engelsk.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

  


Dokumenter


141 Retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser.pdf