141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

Background photo

141 Anbefalt retningslinje

Det er etablert en ny retningslinje 141 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser.

Retningslinjen beskriver felles arbeidspraksis for rettigheteshaveres arbeid i lisenser for styring av styrulykkerisiko i ulike faser av petroleumsvirksomheten. Videre beskriver den operatørens tilrettelegging for partnernes påseplikt i forhold til storulykkerisiko.

Retningslinjen er også tilgjengelig på engelsk.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering