016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel

Background photo

For informasjon:
Metoklopramid 20 mg stikkpiller (Afipran 20 mg suppositorier) er avregistrert fra 03.02.2014.

Beredskapsfartøyer på norsk kontinentalsokkel som følger Norsk olje og gass’ – «016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel», kan således avvike retningslinjens anbefaling om å ha Metoklopramid 20 mg stikkpiller om bord.

 

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 016

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 016 - Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel.

Revisjonen er nummer 3 i rekken og datert 19.03.2012.

Det er gjort endringer i regelverksreferansene iht. oppdateringer i regelverket. Det er også lagt til et eget kapittel med definisjoner og forkortelser som er brukt i retningslinjen. Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i kap. 1.3. 


Dokumenter


016 - Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse legemidler medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel.pdf

016 - Vedlegg 3.2 Medisinsk materiell.xls

016 - Vedlegg 3.1 Legemidler.pdf