014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel

Background photo

014 Anbefalte retningslinjer - Rev. 05

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 014 - Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel, revisjon 5 som er datert 01.05.2021.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering