006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel

Background photo

006 Anbefalte retningslinjer - Rev. 04
Vedlegg 1 - Legemidler for beredskap
Vedlegg 2 - Medisinsk materiell for beredskap

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 006 - Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel, revisjon 4 som er datert 10.02.2021.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering