006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel

Background photo

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 006 - Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel, revisjon 4 som er datert 10.02.2021.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


006 - Norsk olje og gass' anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr, rev. 4.pdf

Vedlegg 1 til retningslinje 006 - Legemidler for beredskap.xls

Vedlegg 2 til retningslinje 006 _ Medisinsk materiell for beredskap.xls