006 Anbefalte retningslinjer for veiledende medikamentliste for installasjoner på kontinentalsokkelen

Background photo

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 006 - Norsk olje og gass veiledende medikamentliste for installasjoner på kontinentalsokkelen, revisjon 3 som er datert 11.12.2012.

Retningslinjen er satt inn i ny mal med forord, formål, terminologi, definisjoner og forkortelser. Videre er medikamentlisten oppdatert. Se forøvrig kapittel 2 - "Synliggjøring av endringer" i retningslinjen.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


006_Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for medikamenter på installasjoner.pdf