096 Anbefalte retningslinjer for mann over bord beredskap

Background photo

Norsk olje og gass retningslinje 096 er nå trukket tilbake fordi kravene til MOB båt personell kommer fram i følgende dokumenter:

-Krav til trening og øvelser er nedfelt i Aktivitetsforskriften §23.(se veiledning).

-Ytelseskrav er beskrevet i Norsk olje og gass 064-Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap

- Hvilke værbegrensninger som skal gjelde ved arbeid over sjø er beskrevet i prosedyren for arbeidstillatelser, som er felles for hele Nordsjøen, Norsk olje og gass retningslinje 088-Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser

- Krav til utsettingsarrangement er definert i NORSOK R-002. For mer informasjon se: http://www.standard.no/

- Kompetansekrav er definert i Norsk olje og gass retningslinje 002-Anbefalte retningslinjer for sikkerhets og beredskapsopplæring

 

 

Irene Aasland
Rådgiver HMS