064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap

Background photo

Ny revisjon

Det er foretatt mindre administrative endringer i Norsk olje og gass retningslinje 064. 

Henvisningene til retningslinje 096 - Anbefalte retningslinjer for mann over bord beredskap er tatt ut, da denne er trukket tilbake.
Videre er lenkene til Underlagsrapporten lagt inn på nytt. Det er forøvrig gjort mindre justeringer i utformingen av retningslinjen.

Revisjonen er nummer tre i rekken, datert 12.08.15.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


064 Etablering av områdeberedskap.pdf

064 - Underlagsrapport.pdf