130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere

Background photo

Det er etablert nye Norsk olje og gass retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakerepr 21.03.2011. Disse retningslinjene er etablert som en del av prosjekt kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien.

Retningslinjene skal gi nødvendig veiledning til den enkelte bedrift, slik at de kan utvikle egnete helseundersøkelser. Retningslinjene her er rettet mot personell som er eksponert for kjemikalier over tid, og omhandler ikke førstehjelp ved kjemikalieulykker.

Formålet med veiledningen er å fange opp mulige helseeffekter hos eksponerte arbeidstakere og identifisere eventuelle behov for forebyggende tiltak mot negativ helsepåvirkning.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


130 - Retningslinjer for helseovervåkning.pdf