054 Anbefalte retningslinjer for arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander

Background photo

Disse retningslinjene er trukket tilbake ettersom innholdet er erstattet av HĂ„ndbok - Arbeid sikkert med LRA (Lavradioaktiv avleiring).

Irene Aasland
Rådgiver HMS