061 Anbefalte retningslinjer for sikker ankerhåndtering og sleping

Background photo

Disse retningslinjene er trukket tilbake og erstattet av North Western European Area guidelines.

Se vedlagt lenke for mer informasjon og nedlasting av NWEA-retningslinjen:

Guidelines for the Safe Management of Offshore Supply and Rig Move Operations (NW European Area).