095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel

Background photo

Ny versjon av Norsk olje og gass retningslinje 095

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 095. Revisjonen er nummer to i rekken og datert 29.09.2015. Det er foretatt mindre administrative endringer i retningslinjen. Disse er synliggjort i kapittel 1.5.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

Dokumenter


095 Retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel.pdf