095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel

Background photo

095 Anbefalte retningslinjer - Rev. 02

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 095. Revisjonen er nummer to i rekken og datert 29.09.2015. Det er foretatt mindre administrative endringer i retningslinjen. Disse er synliggjort i kapittel 1.5.

 

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift