066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger

Background photo

066 Anbefalte retningslinjer - Rev. 06

Det foreligger nå en revidert versjon av Norsk olje og gass retningslinje 066. Revisjonen er nummer seks i rekken og er datert 05.06.2020.

 

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift