066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger

Background photo

Ny revisjon

Det foreligger nĂ¥ en revidert versjon av Norsk olje og gass retningslinje 066. Revisjonen er nummer seks i rekken og er datert 05.06.2020.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

Dokumenter


066 - Retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger, rev 651181_8_1.PDF