066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger

Background photo

Ny revisjon

Det foreligger nĂ¥ en revidert versjon av Norsk olje og gass retningslinje 066. Revisjonen er nummer fem i rekken og er datert 03.06.2015.

Endringene er synliggjort i kapittel 2.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


066 - Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger.pdf