116 Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere

Background photo

116 Anbefalte retningslinjer - Rev. 03
Vedlegg - Lastebærere
Brukerkontrollskjema

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 116 - Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastebærere.

Revisjonen er nummer tre i rekken og er datert 9. februar 2018.

Endringene er synliggjort i Vedlegg A.

Tilhørende Plan for opplæring

 

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift