116 Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 116

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 116 - Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastebærere.

Revisjonen er nummer tre i rekken og er datert 9. februar 2018.

Endringene er synliggjort i Vedlegg A.

Tilhørende Plan for opplæring finner du her.

    


Dokumenter


116 - Retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastbærere.pdf

Vedlegg til Retningslinje 116, lastbærere .pdf

Brukerkontrollskjema.pdf