146 Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata

Background photo

146 Anbefalte retningslinjer - Rev. 00

Det er etablert en retningslinje 146 - Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata (vedlagt).

Hensikten med retningslinjen er å sikre en felles praksis for standardisering og utveksling av data til bruk i forsyningskjeden for olje og energivirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Tormod Tønnesen
Teamleder Supply Chain Management